Numele Corduneanu provine de la numele topic Cordun, cu suf. -eanu, care indică originea locală „în Cordun, cel din Cordun”. Cordun este variantă a lui Cordon (< francezul cordon) cu sensul „Şir de militari dispuşi în scopul menţinerii ordinii”, „graniţă, frontieră, linie de apărare la graniţă alcătuită din posturi de soldaţi”, deci „cordon militar (grăniceresc), […]