Evoluţia numelui propriu* Influenţe asupra onomasticii româneşti* Exemple de nume româneşti moştenite din alte limbi* Antroponimia românească – melanj multicultural

Autoarea, Ileana Ioniţă-Iancu, propune cititorilor de toate vârstele o frumoasă lucrare despre originea şi evoluţia numelor proprii româneşti. Volumul Onomastica românească şi unele aspecte didactice ale antroponimiei reprezintă un instrument util de studiu atât profesorilor şi elevilor în predarea şi respectiv însuşirea unor noţiuni de antroponimie, cât şi părinţilor interesaţi de alegerea ori interpretarea pur lingvistică a numelor purtate de copii. Deşi publicul vizat este cu siguranţă mult mai mare decât cel remarcat de mine, totuşi  modul în care este structurată cartea dovedeşte că se adresează strict categoriilor enumerate mai sus.

Având în vedere aceste lucruri, Ileana Ioniţă-Iancu sugerează ca punct de plecare a temei propuse o prezentare generală a apariţiei şi dezvoltării noţiunii de nume propriu. Este lesne de înţeles că primele colectivităţi umane au folosit anumite nume pentru identificarea membrilor ce le alcătuiau. La un moment dat însă aceste nume au renunţat să mai fie simple “etichete”, conform autoarei, ci denumiri având anumite însuşiri magice, de protecţie a deţinătorului. Numele capătă astfel conotaţii oculte conferind oamenilor primitivi puteri de apărare împotriva naturii potrivnice sau a spiritelor malefice. Odată cu apariţia conceptelor religioase, apar şi numele devoţionale, de inspiraţie hagiografică. Venirea epocii moderne aduce cu ea laicizarea numelor de persoane, dar păstrează totuşi moştenirea anterioară a numelor provenite din diferite epoci istorice şi care au o anumită rezonanţă naţională ori religioasă.

În tot acest interval structura numelor s-a tot schimbat atât din punct de vedere fonetic cât şi grafic. Migraţiile neîncetate de populaţii de-alungul timpului au influenţat caracteristicile anumitor nume deja bine împământenite în tot felul de regiuni geografice. Astfel vlahii aşezaţi la nord de Dunăre şi în toată zona arcului carpatic, cu toate că aveau un bagaj antroponimic daco-roman, au adăugat împrumuturi de la populaţiile cu care au intrat în contact, cu precădere slav şi turanic.

Tocmai acest amestec de nume proprii dar şi evoluţia paralelă a numelor deja existente mi se pare nemaipomenit de studiat. Deşi românizate, multe dintre numele de familie sau prenumele pe care le purtăm cu mândrie sunt de fapt provenite din lexicul unor popoare îndepărtate ori de mult apuse. Multe nume proprii moderne româneşti aparent banale sau cu o sonoritate comică au o etimologie fascinantă.

În acest sens am ales din cartea Onomastica românească … câteva nume româneşti, oarecum mai des întâlnite (de mine, cel puţin), care au o moştenire semantică şi fonetică deosebită:

  • Aşadar nume precum: Albu, Aurica, Bradu, Bucur, Căruntu, Cucu, Lupu, Micu, Muşat, Negru, Păun, Soare, Sora, Tatu etc. sunt nume laice de veche creaţie românească din cuvinte de origine tracă sau latină.
  • Apoi urmează categoria numelor de origine slavă, care reprezintă grupul cel mai important de antroponime din limba română, cum ar fi: Dragoş, Bogdan, Dobre, Buda, Dragu, Pârvu, Preda, Radu, Stan, Stroe, Vlad, Voicu. Trebuie menţionat că toate aceste nume au pătruns pe diferite filiere şi în perioade istorice diferite, astfel: în vremea migraţiilor vechilor slavi; imitarea, după secolul al X-lea a numelor ruseşti, conform modei timpului; prin traduceri, în epoca slavonismului cultural; prin intermediul refugiaţilor sud-dunăreni datorită persecuţiei otomane sau datorită influenţelor lingvistice din partea popoarelor slave vecine – sârbi, bulgari, ucrainieni – după anul 1400, sub formă de porecle care au devenit apoi nume de familie.
  • Des întâlnite sunt şi împrumuturile onomastice turcice – de la pecenegi şi cumani s-au adoptat nume precum: Asan, Aslan, Balaban, Borcea, Buzdugan, Cazan, Tâncabă ori de la turcii osmanlâi: Caraiman, Deşliu, Djuvara, Hamza, Mischie, Soliman etc.
  • Sau nume ungureşti ca: Almaş, Coposu, Farcaş, Ghimiş, Herţa, Jinga, Moga, Mogoş, Blaj, Gabor, Miclăuş, Şandru etc.
  • O altă categorie o constituie împrumuturile greceşti moderne, de exemplu: Iorga, Iani, Ene, Mihali la care adăugându-se sufixul grec -ache/-achi apar derivate precum Enache sau Mihalache.
  • În fine, multe alte împrumuturi moderne de circulaţie europeană preluate din latina savantă, franceză. italiană, germană, engleză, rusă şi spaniolă.

Toate aceste nume străine au devenit atât de neaoşe încât ne este greu să le atribuim o origine alta decât cea românească. Contactul permanent al populaţiilor locale cu migratori de neam turanic sau slav, negustori veneţieni şi genovezi, misionari catolici germani ori contingente militare ungureşti a făcut posibilă adoptarea unor nume proprii noi de către autohtoni, fapt ce a dus la omogenizarea populaţiei. Deşi anumite bariere de ordin cultural şi confesional au rămas de netrecut, totuşi capacitatea lingvistică românească de asimilare a numelor proprii de import a conferit şi un oarecare echilibru  al vieţii cotidiene între cei originari şi cei nou sosiţi.

Pe baza celor relatate mai sus şi a propriei experienţe, credeţi că se poate trasa o istorie naţională alternativă celei convenţionale doar raportându-ne la studierea răspândirii numelor de persoane, localităţi, munţi, râuri etc. de influenţă straină pe teritoriul României?  

sursa

2%

din impozitul pe salariu

Din taxele pe salariul tău, poți alege ca 2% să meargă către articolele noastre și sprijinirea directă a Asociației pentru Antreprenoriat Comunitar, nu către stat. Ajută-ne să luptăm în continuare pentru cele ce-ți sunt dragi: Dezvoltarea Personală, Comunitară și Socială. Descarcă formularul și depune-l la agenția ANAF de care aparții până pe 31 iulie.

Hidroizolare balcoane, terase, trotuare, băi şi bucătării

HIDROIZOLATII DEFINITIVE

Soluţii garantate performante de hidroizolaţii şi termoizolaţii pentru balcoane si terase.

Hidroizolare Perfecta la terase si balcoane. Garantii reale de la 10 pana la 100 de ani.

Fundaţii, Subsoluri / Demisoluri, Camere Tehnice, Beciuri / Pivniţe / Crame

HIDROIZOLATII DEFINITIVE

Soluţii garantate performante de hidroizolaţii şi termoizolaţii nu doar produse.

Impermeabilizari 100% de betoane, sape si tencuieli. Garantii de 10-60 de ani. Pardoseli. Solutii anti-condens, anti-mucegai, anti-igrasie.

Aveți infiltrații?

Aveți treceri / străpungeri / penetrări de cabluri / țevi / conducte prin pereți, planșee și pardoseli ce manifestă infiltrații sa exfiltrații! Aveți fisuri prin pereți și pardoseli?

Avem soluții corecte și complete.

Doar vizitați https://strapungeri.omu.ro/ și puteți să găsiți produsele și soluțiile corecte pentru situația dvs concretă. Puteți și să vă abonați pentru discounturi și comisioane.