Poetul şi Doctrinarul Naţional ridiculizează pofta ungurilor de a maghiariza totul Reproducem, rectificînd, se-nţelege traducerea pe care un maghiar a facut-o numelor de botez ale românilor din Solnoc: Afimia – din Euphemia (bineprevestitoare) se traduce cu Amalia. Anania – nume biblic de bărbat, se traduce prin Anna. Prorocul Anania, ungurindu-se, devine androgin. Artemie – (de […]