Skip to main content

Originea numelui GOLOGAN

Numele Gologan provine de la o poreclă ce are la bază cuvântul gologan, numirea unei „vechi monede de aramă în valoare de 10 bani” şi, prin generalizare, „monedă de mică valoare; ban”. Există şi verbul a gologăni, „a înşela pe cineva, luându-i banii, gologanii”. Nu se cunoaşte etimologia cuvântului gologan, dar într-un document de la […]

Originea numelui MANGÂRU

Numele Mangâru provine dintr-o poreclă ce are la bază turcescul mangyr, cu sensul „gologan”, „veche monedă de aramă de mică valoare”. Moneda şi respectiv cuvântul mangâr a pătruns în română, fiind atestat ca apelativ de la care a apărut porecla devenită apoi nume de familie. Numele Mangâru este atestat la 1774 în ţin. Cernăuţi, satul […]