Originea numelui MOVILĂ

Numele Movilă provine de la porecla Movilă, apărută de la apelativul movilă (< slav. moghila) „ridicătură de pământ naturală, mai mică şi mai rotunjită decât dealul; mică ridicătură de pământ sau de pietre făcută de om pentru a servi ca semn de hotar”. Despre apariţia numelui Movilă găsim la cronicarul Ion Neculce în „O samă […]